Blogg

OR: Almedalen 2017

Ett modernt politiskt ledarskap förutsätter transparens. Almedalen får viss kritik som är välförtjänt, men är också ett bra tillfälle att träffa många personer på ett och samma ställe. För att få ut det största möjliga av...LÄS MER

OR: Vänsteroppositionen hotar Växjös ekonomi och konkurrenskraft med osäker finansiering och höjd skatt på arbete

Budgeten för 2018 beslutas idag. Blågröna Växjö prioriterar ordnad ekonomi, kunskap, trygghet, hållbarhet och fler jobb. Vänsteroppositionen lovar mycket, men skjuter finansieringen från höften och räknar med osäkra pengar. Blågröna Växjö gör tydliga prioriteringar. Vänsteroppositionen föreslår...LÄS MER

OR: Ordnad ekonomi och färre utanför

Årsrapporten för 2016 för Arbete och välfärd är presenterad och idag godkänd av nämnden. Resultaten är goda, men framtiden utmanande. Samtidigt ger vår ekonomiska omställning goda förutsättningar. Ordnad ekonomi Arbete och välfärd har sedan nämnden bildades...LÄS MER

OR: Halvtid!

Vid årsskiftet är det halvtid för de uppdrag jag valdes till 2014. Jag har därför skrivit en redogörelse för vilka politiska reformer som genomförts, hur det synts i media och på vilket sett jag deltagit i...LÄS MER

JB: Här har ni en som valde kommunalt sommarjobb - i första hand!

Äntligen kravlar jag mig upp ur startgroparna för den här bloggen. Trots att jag vanligtvis skriver mycket är bloggformatet ganska ovant för mig. Hur som helst är jag sedan några månader tillbaka den nya politiska samordnaren...LÄS MER

OR: Måldagar

En gång om året har jag förmånen att ta i hand och träffa alla ca 700 anställda på Arbete och välfärd. Som en del i tydlig målstyrning, god kännedom om budgetförutsättningar och närhet mellan anställda och...LÄS MER

OR: Silicon Lake?

Haft lunchträff med företagare i IT-branschen. Stort engagemang och utvecklingsdriv. IT-sektorn är stor och växer kraftigt i Växjö. Vi är bland Sveriges starkaste IT-kluster (mätt i anställda i IT-branschen/capita). Linnéuniversitetet har valt datavetenskap och IT som...LÄS MER

OR: Granskning av oppositionens budgetförslag

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lagt ett förslag till internbudget för 2017 i Nämnden för arbete och välfärd som hotar nämndens ordnade ekonomi och stryker viktiga prioriteringar för barn som växer upp i utsatthet. Det finns flera betydande...LÄS MER

OR: Ordning och reda på Araby Park Arena

Igår beslutades att Arbete och välfärd tar över ansvaret för Araby Park Arena. Flera förändringar kan väntas, med fokus på mer målinriktat socialt arbete. Ordning och reda ska gälla. Utmaningarna för arenan och området omkring är...LÄS MER

OR: Hur blev Trump president? Och vad kan vi lära oss av det?

President Trump. En kombination av ord många aldrig trodde de skulle säga annat än för att skämta eller avskräcka. Istället kommer det höras på nyheter och skrivas om i tidningar, läromedel och sociala medier under lång...LÄS MER
  • 1
  • 2
  • 4