Blogg

OR: Ordnad ekonomi och färre utanför

Årsrapporten för 2016 för Arbete och välfärd är presenterad och idag godkänd av nämnden. Resultaten är goda, men framtiden utmanande. Samtidigt ger vår ekonomiska omställning goda förutsättningar. Ordnad ekonomi Arbete och välfärd har sedan nämnden bildades...LÄS MER

OR: Halvtid!

Vid årsskiftet är det halvtid för de uppdrag jag valdes till 2014. Jag har därför skrivit en redogörelse för vilka politiska reformer som genomförts, hur det synts i media och på vilket sett jag deltagit i...LÄS MER

JB: Här har ni en som valde kommunalt sommarjobb - i första hand!

Äntligen kravlar jag mig upp ur startgroparna för den här bloggen. Trots att jag vanligtvis skriver mycket är bloggformatet ganska ovant för mig. Hur som helst är jag sedan några månader tillbaka den nya politiska samordnaren...LÄS MER

OR: Måldagar

En gång om året har jag förmånen att ta i hand och träffa alla ca 700 anställda på Arbete och välfärd. Som en del i tydlig målstyrning, god kännedom om budgetförutsättningar och närhet mellan anställda och...LÄS MER

OR: Silicon Lake?

Haft lunchträff med företagare i IT-branschen. Stort engagemang och utvecklingsdriv. IT-sektorn är stor och växer kraftigt i Växjö. Vi är bland Sveriges starkaste IT-kluster (mätt i anställda i IT-branschen/capita). Linnéuniversitetet har valt datavetenskap och IT som...LÄS MER

OR: Granskning av oppositionens budgetförslag

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lagt ett förslag till internbudget för 2017 i Nämnden för arbete och välfärd som hotar nämndens ordnade ekonomi och stryker viktiga prioriteringar för barn som växer upp i utsatthet. Det finns flera betydande...LÄS MER

OR: Ordning och reda på Araby Park Arena

Igår beslutades att Arbete och välfärd tar över ansvaret för Araby Park Arena. Flera förändringar kan väntas, med fokus på mer målinriktat socialt arbete. Ordning och reda ska gälla. Utmaningarna för arenan och området omkring är...LÄS MER

OR: Hur blev Trump president? Och vad kan vi lära oss av det?

President Trump. En kombination av ord många aldrig trodde de skulle säga annat än för att skämta eller avskräcka. Istället kommer det höras på nyheter och skrivas om i tidningar, läromedel och sociala medier under lång...LÄS MER

OR: Internbudget 2017 för Arbete och välfärd

Idag presenteras internbudgeten för Arbete och välfärd 2017. Tyngdpunkterna är förstärkning av Växjölöftet med reformerad vuxenutbildning och näringslivsoffensiv, förebyggande välfärd och tidiga insatser som förebygger utanförskap och satsningar på personal och kompetensförsörjning. I den senaste prognosen för...LÄS MER

OR: Blir skolan bättre av skattehöjningar?

Oppositionsråden Åsa Karlsson Björkmarker och Malin Lauber skriver i dagens SMP om skolans förutsättningar att höja studieresultaten. Artikelns huvudpoäng är att sänkta skatter sänkt studieresultaten. Oppositionsråden kastar sig med flera påståenden, som om det vore beprövad...LÄS MER