Blogg

OR: Almedalen 2017

Ett modernt politiskt ledarskap förutsätter transparens. Almedalen får viss kritik som är välförtjänt, men är också ett bra tillfälle att träffa många personer på ett och samma ställe. För att få ut det största möjliga av veckan är det viktigt att gå till varje möte med ett mål och ett syfte till gagn för växjöborna. Det kräver förberedelser. Till Almedalsveckan är det viktigt att komma förberedd.

Växjö kommun har skickat ut en förteckning över deltagandet i paneler och liknande för oss som är där för kommunen. Den hittar ni här. För min del nämns bl.a. panelsamtalet hos Victoria Park som jag deltar i på tisdag morgon. Forskaren Ingvar Nilsson har skrivit en rapport för företaget och beräknat samhällsnyttan av de bostadssociala åtgärder som genomförs. Jag ser fram emot att dels framhålla behovet av att företag tar ansvar för sammanhållning på olika sätt, där Victoria Park nu går före och visar på nyttan, dels behovet av att olika sociala insatser faktiskt utvärderas på detta noggranna sätt.

Under veckan deltar jag i flera runda bord-samtal med olika aktörer om allt ifrån hur fler unga kan etablera sig på bostadsmarknaden (Skanska), till arbetsmarknad/kompetensförsörjning (Almega, AlphaCE, Yepstr, Irisgruppen), alkoholpolitiken (Systembolaget) och lokala trygghetsfrågor (Säkerhetsföretagen). Förra året var fokus på enskilda möten och framträdanden tydligt inriktade på de intresseväckande lokala reformer av arbetsmarknadspolitiken, inte minst vuxenutbildningen, som vi genomfört. I år har jag mer fokuserat på de nya uppgifterna som följt med övertagandet av socialpsykiatrin. Jag ska exempelvis träffa ett flertal olika företag som driver vårdboenden och liknande verksamheter för målgruppen.

Almedalen är ökänt för ”mingel”. Här gäller regeln om att ha ett mål särskilt mycket. Under veckan ska jag besöka bl.a. Skandia, Aktuell Hållbarhet, Aleris, Svenskt näringsliv, TCO och Jernhusen. Ett initiativ jag uppskattar är Weekend, där bl.a. Ida Karlbom, försöker förlänga veckan med en dag fullspäckad av debatter, seminarium och tid för möten.

Om du har frågor om mitt deltagande eller mina möten med olika personer/organisationer, så kontakta mig gärna på oliver.rosengren@vaxjo.se. För korta frågor och snabba svar fungerar twitter (@OliverRosengren) utmärkt. Där kommer jag också försöka skriva lite om resultaten från möten. Följ gärna: https://twitter.com/OliverRosengren 

Trevlig sommar!