Blogg

OR: Granskning av oppositionens budgetförslag

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lagt ett förslag till internbudget för 2017 i Nämnden för arbete och välfärd som hotar nämndens ordnade ekonomi och stryker viktiga prioriteringar för barn som växer upp i utsatthet. Det finns flera betydande skillnader mellan budgetförslagen:

  1. Blågröna lägger en budget med marginaler som skyddar mot svårare tider. Oppositionen riskerar ordning och reda i ekonomin när man föreslår att:
    • Inte upprätta de skyddsvallar som behövs (7 miljoner kronor).
    • Föreslår ofinansierade utgiftsökningar för kommande år (3 miljoner kronor).
  2. Blågröna prioriterar att förebygga och bryta barn och ungas utanförskap med tidiga insatser. Oppositionen väljer att stryka prioriterade satsningar, bland annat på föräldrastöd och tidiga insatser.
  3. Blågröna stärker personalen med generella tillskott som cheferna får fördela efter behov. Oppositionen fortsätter med förslag på att detaljstyra personalpolitiken, och kommenderar personalökningar på enskilda enheter. Samtidigt föreslår man att inte inrätta boendeenheten, som ska underlätta för socialsekreterarna.
  4. Blågröna vill utveckla samverkan med regionen kring missbruksvård och psykiatri. Oppositionen vill bryta avtalet med länets andra kommuner och regionen, om integrerad mottagning för missbrukare.

Mest oroande är den ansvarslösa hanteringen av ekonomin. Blågröna har vänt ett långvarigt underskott, till ett robust överskott som ger såväl marginaler för svårare tider, som svängrum för viktiga investeringar. Oppositionen saknar ledarskap för de nödvändiga omställningar och kärva prioriteringar som behövs,  för att kombinera ordning och reda i ekonomin med de satsningar på att förebygga och bryta utanförskap som behöver göras.

En mer djupgående granskning av skuggbudgeten finns här: PM – Oppositionsgranskning skuggbudget 2017

De skickliga, blågröna ledamöterna i individutskottet gjorde flera försök att få besked om oppositionens förslag på nytt boende för missbruk. Bland annat påtalades att behoven är olika, och det är svårt med one size fits all-lösningar. Oppositionen gav inga besked om vilken inriktning man tänkt sig.

På mötet med nämnden lämnade oppositionen inga besked för 1) hur man tänkt reda ut de ofinansierade utgiftsökningarna för kommande år, eller 2) hur man ska ta ansvar för ekonomin, utan att förhålla sig till en verklighet där alla prognoser pekar mot minskade skatteintäkter och behovet av skyddsvallar är uppenbart. Detta trots ihärdiga frågor från Blågröna gruppen. Tråkigt, men ingen skada skedd – Blågrönas budgetförslag antogs med majoritet. Vårt förslag återfinns här: http://www.mynewsdesk.com/se/vaxjo_kommun/pressreleases/foerstaerkningar-av-vaexjoeloeftet-tidiga-insatser-och-satsningar-paa-personal-i-fokus-2017-1628817

När jag blev ordförande gav jag ett överordnat löfte: ordning och reda i ekonomin. Beslutsamhet, kärva prioriteringar, flera omställningar och hårt arbete från hela förvaltningen har visat resultat. Siffrorna talar för sig själva:

Årsresultat 3