Blogg

OR: Måldagar

En gång om året har jag förmånen att ta i hand och träffa alla ca 700 anställda på Arbete och välfärd. Som en del i tydlig målstyrning, god kännedom om budgetförutsättningar och närhet mellan anställda och beslutsfattare genomför vi två måldagar. Personalen kan välja mellan flera lika dana pass, för att det ska passa i deras planering.

Måldagarna innehåller presentation av förutsättningar och omvärldsanalys, uppföljning, redovisning av nästa års budget och gott om tid för frågor och synpunkter. Det blir min tredje omgång, och jag har gjort det till en tradition att också ta tillfället i akt för att säga några ord om förvaltningens arbete, framtiden och omvärlden. I år blev det särskilt mycket om kopplingen mellan det vi gör, och det som händer omkring oss.

Osäkerhet i omvärlden möts med omställning och ordnad ekonomi. Från årsskiftet får vi en mer effektiv och tydlig organisation. Övertagandet av socialpsykiatrin ger oss en ny vuxenavdelning, och ingen egen avdelning för missbruksvård. Sammanslagningen av arbetsmarknad, försörjningsstöd och vuxenutbildning ger oss en avdelning för full sysselsättning. Den intakta avdelningen, barn och familj, står inför en egen omställning i och med bl.a. nya förutsättningar för mottagandet av ensamkommande (kraftigt sänkta ersättningsnivåer).

Jag avslutade med att ge mig ut på djupt vatten, och göra en idrottsliknelse. Vore 2017 en sport, skulle det vara en lagsport. Vi gör några förändringar på plan (ny avdelning för full sysselsättning) och får nya lagkamrater (övertagande av socialpsykiatrins drygt 400 medarbetare vid årsskiftet). Förutsättningarna är svåra (integrationsutmaningar, sänkta ersättningar för ensamkommande, missbruksproblematik, barn i utanförskap), men vi är vältränade (erfaren och engagerad personal, ordnad ekonomi). Och man kan inte vinna matchen från läktaren, det gör man bara med slit och sammanhållning på plan. Jag kan inte tänka mig ett bättre lag att möta utmaningarna 2017 med än Arbete och välfärd. Wir schaffen das, vi klarar det.