Blogg

OR: Ordnad ekonomi och färre utanför

Årsrapporten för 2016 för Arbete och välfärd är presenterad och idag godkänd av nämnden. Resultaten är goda, men framtiden utmanande. Samtidigt ger vår ekonomiska omställning goda förutsättningar.

Ordnad ekonomi

Arbete och välfärd har sedan nämnden bildades haft underskott. Mitt främsta löfte som ny ordförande var att vända detta från dag ett. Första året klarade vi budget och i år har vår omställning gett tydliga resultat. 32,7 miljoner i överskott (varav 6 miljoner är gamla statsbidrag), drygt 6 procent.

Budgetdisciplin, noggrannhet och hårt arbete i förvaltningens alla delar har möjliggjort ett gott resultat. Kostnaderna för bidrag minskar, kostnaderna för missbruksvården minskar tack vare färre vårddygn på institution och nettokostnaderna i förvaltningen har minskat med 15,2 miljoner kronor. Alla avdelningar har klarat den generella effektivisering som genomförts.

Färre utanför

Behovet av ekonomiskt bistånd (fd socialbidrag) minskade med 182 hushåll eller 8,55 procent under 2016. Antalet hushåll är nu färre än tusen, för första gången så länge vi har jämförbar statistik. Ett rekord som spelar roll.

Fler i arbete

Andelen som lämnar arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstödet och utbildning för arbete och egen försörjning ökar. Effektiviteten i våra insatser har förbättrats. Sveriges ekonomi går bra och vår omläggning av arbetsmarknadspolitiken, till att fokusera mer på utbildning och mindre på arbetsmarknadsprogram, har gett resultat och effektiviserat arbetet.

Kärva tider väntar

Regeringen bedömer att kostnaderna för försörjningsstöd i Sveriges kommuner kommer öka med nästan 15 procent under de kommande åren. Samtidigt har man sänkt ersättningen för ensamkommande och kräver samfinansiering av kommunerna för yrkesutbildning för vuxna. Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att skatteintäkterna till kommunerna minskar. Vi har tagit höjd i Växjö och har en buffert för att ändå klara ekonomin.

Svårigheterna behöver mötas med fortsatt ansvarstagande och noggrannhet. Välfärden kan bara tryggas med ekonomiska skyddsvallar och fler växjöbor som växlar utanförskap mot arbetsgemenskap. Växjölöftet blir en nyckel i arbetet för att klara våra utmaningar. Växjö ska ställa tydliga krav och ge rätt stöd – så får vi ett starkt lokalt samhällskontrakt.

Läs mer om årsrapporten här och se videon här.