Blogg

OR: Silicon Lake?

Haft lunchträff med företagare i IT-branschen. Stort engagemang och utvecklingsdriv. IT-sektorn är stor och växer kraftigt i Växjö. Vi är bland Sveriges starkaste IT-kluster (mätt i anställda i IT-branschen/capita). Linnéuniversitetet har valt datavetenskap och IT som ett spetsområde och därifrån kommer flera företagare. Ett exempel är Softwerk, som grundades av två tyska forskare som forskar på Linnéuniversitetet. Samtidigt är IT-sektorn kunskapsintensiv och känslig för brister i kompetensförsörjningen. En uppmärksammad utmaning är utvisning av arbetskraftsinvandrare. Där har jag agerat och hoppas regeringen förändrar reglerna!

Tillsammans med Katarina Brännström, riksdagsledamot (M), ska jag fram till 2018 göra flera företagsluncher med olika tema. Moderaterna har haft en satsning på företagarråd, men i Växjö har vi ett så stort och brett näringsliv att vi upplevde det för smalt att träffa samma grupp flera gånger. Istället arrangerar vi seminarium över lunch med företagare i olika branscher eller på olika tema. Först ut var IT-sektorn under rubriken ”Hur kan Växjö bli Sveriges lilla Silicon Valley?” Eller Silicon Lake, som det talats om i branschen. Målet för våra träffar är att få inspel till förslag som kan göra Sverige till en av Sveriges tio bästa kommuner på näringslivsklimat. Idag är vi på trettonde plats och bäst bland större städer, men vi är inte nöjda.

På seminariet deltog Diana Unander Nordle och Björn Lundsten, som håller ihop arbetet mellan Linnéuniversitetet och IT-företagen i utvecklingsprojektet IEC, Eddie Freij, som är VD på Softwerk och nyligen besökte Växjölöftets styrgrupp för att berätta om utmaningarna med utvisade nyckelkompetenser, Martin Tiinus, chef på Sigma IT Consulting i Växjö och Jonas Björnlund, chef på Griffel. Vi började med att företagarna presenterade sig och sina verksamheter. Därefter hade vi ett spontant och fritt samtal om förutsättningarna för IT-sektorn i Växjö.

Kan efter samtalet ringa in tre huvudsakliga utmaningar:

  • Kompetensförsörjning. IT-sektorns tillväxt hindras av svårigheter att rekrytera. Flera av företagen försöker tidigt hitta toppstudenter på flera av universiteten i Sverige. Betydelsen av att Växjö får civilingenjörsutbildning, med inriktning mot just datavetenskap, blev återigen uppenbar. Vi behöver utveckla vårt arbete med yrkeshögskoleutbildningar och som attraktiv kommun för kompetens från hela landet.
  • Modern skola. Programmering borde vara en självklar del av skolan, redan i grundskolan. Vi har träslöjd och hemkunskap på schemat, men inte programmering. Här bör Växjö gå i täten för utvecklingen och rusta växjöbor redan i unga år inför en modern arbetsmarknad. Vi bör man också kunna se över förutsättningarna för programmering som en aktivitet som erbjuds under loven. De insatser som görs från företagen är viktiga, exempelvis informationsträffar med föräldrar och kurser i grundläggande programmering för barn och unga.
  • Arbetskraftsinvandring. Våra företag söker kompetens, oavsett var den finns. IT-branschen hittar ofta skickliga medarbetare utanför Sveriges gränser. Vi har i närtid haft flera uppmärksammade fall av utvisningar av arbetskraftsinvandrare, som samtidigt berövar företagen nyckelkompetenser. Det är inte hållbart och skadar vår tillväxt. Varje hinder för Växjös företag, är ett hinder för Växjö.

I frågan om utvisningar av företags nyckelkompetenser har jag nyligen agerat. För ett par veckor sedan skrev jag brev till migrationsminister Morgan Johansson, som går att läsa här. Brevet går ut på att regeringen 1) bör förändra reglerna för arbetskraftsinvandring, så att utvisningar till följd av mindre fel stoppas och 2) att ge amnesti till de som nu håller på att utvisas, i väntan på regelförändringen. P4 och VxoNews rapporterade om brevet. Vi arbetar nu på att arrangera ett seminarium kring frågan under våren. Här behövs alla krafter för att få till en förändring.

I helgen väntar träning, plugg inför kommande veckors tentor – fördjupad mikroekonomi och ekonometri – och kampanj på stan med fullmäktigegruppen. Mellan 12 och 13 på lördag hittar du mig utanför Linnégallerian. Jag bjuder på glögg och pepparkakor – hoppas vi ses där!