Blogg

OR: Tillbaka till överskott - men hur?

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för allt politiskt arbete. Växjö kommun har en lång tradition av noggrannhet med den ekonomiska politiken. Kommunen klarade budget under hela Bo Franks tid som kommunstyrelsens ordförande, även mitt i den ekonomiska krisen, och det fortsätter under Anna Tenjes tydliga ledarskap. Nämnden för arbete och välfärd hade innan den här mandatperioden aldrig haft budget i balans – att vända ekonomin till överskott var det viktigaste målet för mig och den Blågröna gruppen som tillträdde efter valet.

Smålandsposten rapporterade i veckan om att Nämnden för arbete och välfärd har kommit tillbaka till överskott efter mörka prognoser tidigare under året. Läs här. Vänsteroppositionen försökte direkt ge äran till regeringen och oförutsedda statsbidrag. Det är på gränsen till respektlöst mot medarbetarnas hårda arbete, och snarare ett försök att ta politiska poäng när valåret nu börjat. Läs här. Sanningen är att bara 2,5 mkr av 27,7 mkr (från -18,1 till +9,6) beror på oförutsedda statsbidrag: 1,5 mkr för ensamkommande 18-åringar + 1 mkr för sommarjobb.

20 miljoner, motsvarande mer än det i februari prognostiserade underskottet (-18,1 mkr), beror på lokala förändringar. Däribland finns lägre kostnader för bidrag till följd av vår offensiva lokala arbetslinje, men också flera tuffa beslut som vi fattade för att klara ekonomin; 1) snabbare omställning av boenden för ensamkommande, 2) effektiviseringar i verksamheten och 3) stoppa ett par planerade satsningar för att undvika budgeterade kostnader är tre exempel på åtgärder som beslutades av en ansvarstagande Blågrön majoritet.

Vändningen har blivit verklighet tack vare ett beslutsamt ledarskap och medarbetarnas hårda arbete. Rätt ska vara rätt, och äras den som äras bör. Men visst, om det är viktigt för vänsteroppositionen så kan 1/10 av arbetet tillskrivas regeringen…